Vähennykset verotuksessa

15.3.2024

Alla olevasta linkistä pääset katsomaan verotukseen liittyvistä vähennyksistä. 

https://rakennusliitto.fi/tyoelamatietoa/tyosuhde/verot-ja-vahennykset/